Megbízhatóság a könyvelésben

Weboldal adatkezelési tájékoztató

WEBOLDAL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: www.balancekft.hu

 

- Az Európa Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete – „GDPR”

- A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról - alapján


Verzió: 1.01

Hatályos: 2018.05.25 napjától

Módosítva: 2020.10.17.

 

Készítette: Ellenőrizte és jóváhagyta:
Dencsi József Szentpétery Adrienn
ügyvezető ügyvezető
sk. sk.

 

 

1. AZ ADATKEZELŐ

 

Jelen adatkezelési tájékoztatónak az a célja, hogy az érintett magánszemélyeket közérthetően és tömören tájékoztassa a személyes adataik kezeléséről, az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (2016/679.számú Rendelet - „GDPR”) és a magyar Infotörvénynek (2011. évi CXII. törvény) megfelelően.

 

A Balance Kft (a továbbiakban: Adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztatóban foglalt szabályokat, amelyeket a hatályos jogi szabályozás alapján alakított ki.

 

A www.balancekft.hu alatt megtalálható weboldal adatkezeléséhez kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató elérhető https://balancekft.hu/adatkezelesi-tajekoztatok címen.

 

 

Az adatkezelő adatai:

Név: ”Balance” Adó-és Ügyviteli Szolgáltató Kft
Cím: HU-1113 Budapest, Bocskai út 77-79.1.em.
E-mail: balance@balancekft.hu
Képviselő: Szentpétery Adrienn ügyvezető
Adószám: 10377064-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-068180
A céget bejegyző bíróság: Fővárosi Cégbíróság
Kamara: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK)
Tárhely szolgáltató: Futureweb.hu

 

Az adatkezelő vállalja, hogy a weboldalának üzemeltetésével és a szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése   megfelel a mindenkori hatályos uniós és magyar szabályozásnak.

 

Az adatkezelő fenntartja magának a mindenkori jogot a tájékoztató megváltoztatására, de kötelezettséget vállal annak nyilvánosságra hozatalára és közzétételre.

 

2. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT ADATOK KÖRE Általános tudnivalók

A weboldalon

  • az önkéntesen, hozzájárulás alapján megadott vagy
  • a jogi kötelezettség/szerződés teljesítése miatt szükséges személyes adatokat tárolja az adatkezelő (jogalapok), mely adatkezelés célja az ügyfélkapcsolat szerinti kiszolgálás.

 

A személyes adatok fajtái: vezeték- és utónév, a telefonszám és e-mail cím.

 

 

 

 

3. ADATKEZELŐK/ADATFELDOLGOZÓK

 

3.1. Adatkezelő: Balance Kft/képviselő Szentpétery Adrienn ügyvezető igazgató

  • adatok     köre:    név,telefonszám,e-mail       cím     (ajánlatkéréskor/kapcsolatfelvételkor megadott adatok az érintett önkéntes hozzájárulása alapján)
  • adatkezelési cél: felhasználó azonosítása /kapcsolatfelvétel

(az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja azonban jogosult azokat az Adatkezelő által kezelt más adatbázisokkal összekapcsolni).

 

  • adatkezelés időtartama: adat törlésének határideje az adatkezelés céljának elérését követő 30 nap (kezelt adat a kapcsolatfelvételi űrlap elküldésének időpontja).

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a honlapon történő Ajánlatkérés során vagy egyébmódon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

 

- jogalap: a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

 

Az érintett személyes adatait kezelik a munkatársaink valamint azok az adatfeldolgozók, akik velünk, mint adatkezelővel írásbeli adatfeldolgozói szerződést kötöttek. Adataidat mind munkatársaink, mind adatfeldolgozóink és az ő közvetlen munkatársai kizárólag az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges mértékben és a jogalap biztosította ideig kezelhetik.

 

3.2. Adatfeldolgozók:

 

Tárhely, szerver bérlet szolgáltató I.:

 

Cégnév: Futureweb Design Kft.

Székhely cím: 3529 Miskolc,Csabai kapu 55 2/3 Telefon: +36 70/397-3297

E-mail:info@futureweb.hu Adószám: 22787958-2-05

05-09-020-156

 

Weboldal szolgáltató II.:

Cégnév: Futureweb Design Kft.

Székhely cím: 3529 Miskolc,Csabai kapu 55 2/3 Telefon: +36 70/397-3297

E-mail:info@futureweb.hu Adószám: 22787958-2-05

 

Közösségi oldal adatfeldolgozó III.:

Google LLC (“Google”) ; székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok . A Balance Kft weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával azonban a Balance Kft nem gyűjt információkat azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. A Balance Kft a harmadik fél által gyűjtött adatokat statisztikai célokra használja fel, a gyűjtött adatok nem alkalmasak természetes személyek beazonosítására. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 

Adatfeldolgozó/  a  statisztikai  szolgáltatások  és  a  letöltési  felhőszolgáltatás  (elérési  link) biztosítása adatvédelmi tájékoztatója: https://policies.google.com/policies/technologies/cookies

 

Közösségi oldal adatfeldolgozó IV.:

Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland) – statisztikai szolgáltatások

Facebook Ireland Limited Hannover Reach, 5-7 Hannover Quay Dublin 2, Ireland VAT Reg. No. IE9692928F

Az érintett önkéntes hozzájárulása a Facebook (www.facebook.com) közösségi oldalon történő regisztrációval és a cégszerű honlap kedvelésével.

Az adatkezelés időtartama: Mivel az adatkezelés a Facebook és honlap felületén valósul meg, így a www.facebook.com oldal által előírt, közösségi oldal szabályozás vonatkozik annak használatára, legyen szó az adatkezelés időtartamáról, módjáról, törlési és módosítási lehetőségekről. A Facebook közösségi médiaplatform vonatkozó adatvédelmi szabályzata elérhetők a www.facebook.com/about/privacy

Az adatkezelés módja: elektronikus.

 

 

4. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSA

 

Az érintettet – tömören, közérthetően és részletesen - tájékoztatjuk az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

 

A  tájékoztatásunk  kiterjed  az  érintett  adatkezeléssel  kapcsolatos  jogaira  és  jogorvoslati lehetőségeire is.

 

 

5. A SZEMÉLYES ADATOK, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐBELI TERJEDELME

 

Az érintettel kapcsolatos minden személyes adat kezelése önkéntes hozzájáruláson vagy jogi kötelezettség teljesítésén alapul.

 

 

5.1. A honlap látogatóinak adatai

A honlapok látogatása során a szolgáltatóként (Adatfeldolgozó) rögzítjük a be nem azonosítható felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét - technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából. Jelen adatok statisztikai jellegű adatok, nem rendeljük hozzá konkrét látogatónk kilétét, így az érintett nem beazonosítható.

 

Az adatokat a szerver maximum egy hónapig tárolja. Az adatkezelés jogalapja: érintett magánszemély önkéntes hozzájárulása.

 

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. A honlapok használatával a felhasználó elfogadja, hogy számítógépén a szolgáltató cookie-t helyezzen el.

 

A szolgáltató, technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a felhasználónak.

 

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/privacy_ads.html) letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a honlapok használata kényelmetlenebbé válhat a felhasználó számára.

 

 

5.2. Kapcsolatfelvétel, megrendelőlap kitöltése, ügyfél-levelezés

A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím.

 

Az üzeneteket a címzett csak rendeltetésszerűen használja fel, amennyiben üzleti kapcsolat nem jön létre, úgy az adatokat a felvételtől számított maximum 30 napig tárolja, üzleti kapcsolat létrejötte esetén a számviteli- és adó szabályoknak megfelelően tárolja és kezeli az adatokat. Az adatkezelés időtartama ebben az esetben: a számlázási adatokkal kapcsolatos kötelező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján: 8 év.

 

5.3. Egyéb adatkezelések

Jelen tájékoztatóban meg nem jelölt adatkezelésekről az adatkezelő az adatkezelési művelet megkezdése előtt ad részletes tájékoztatást, szerzi be a szükséges hozzájárulást (ld. Általános Adatvédelmi Tájékoztatónkat).

 

 

6. ADATTÁROLÁS MÓDJA, BIZTONSÁG

 

Az adatkezelő honlapját kiszolgáló szervert és annak biztonsági adatmentéseit a Futureweb Design Kft biztosítja. Az adatkezelés a Szolgáltató adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata szerint történik, mely a következő linken érhető el: http:/www.futureweb.hu/ adatvédelmi tájékoztatók.

 

6.1. Adatbiztonság

Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi:

  • az integritást és bizalmasságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult, megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
  • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül   lehetővé   teszi   az   alkalmazott   óvintézkedések   hatékonyságának   ellenőrzését   is.

 

6.2. Adattárolás

Az adatkezelő a szoftvereit és az informatikai eszközeit úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:- az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás),- hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);- változatlansága igazolható (adatintegritás);- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

 

7. ADATTOVÁBBÍTÁS

 

A megrendeléshez és annak teljesítéséhez szükséges személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes  hatósági adatkérések teljesítése előtt  minden egyes  adat  tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

 

 

8. JOGORVOSLÁSI LEHETŐSÉGEK

 

8.1. Tájékoztatás

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, az adatkezelés aktuális megtörténtéről, jogairól, garanciáiról is, így különösen az adatkezelő, adatfeldolgozó személyéről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról, adattárolás helyéről, adatbiztonsági intézkedésekről.

 

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, illetve az adattovábbításról.

 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított ésszerűen rövid időn belül, maximum azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

 

A tájékoztatás ingyenes, ha a kérelmező ugyanabban az évben ugyanarra a tevékenységre, adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

 

Ettől eltérő esetekben az adatkezelő költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.

 

8.2. Törlés

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett azt kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.

 

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését a regisztrációnál jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján. A törlés elmulasztásának egyedüli akadálya a törvényi korlátozás lehet.

 

8.3. Tiltakozás

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

  • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
  • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény- kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő. - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

 

 

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

8.4. Hatósági, bírósági jogorvoslat

Az adatkezelő tevékenysége ellen panasz tehető, eljárás kezdeményezhető: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.Postacím: 1374 Budapest, Pf. 603

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

Az érintett személy a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bírósági illetékességi szabályok jelölik meg, hogy a konkrét ügyben melyik Törvényszéknél van lehetőség kezdeményezni az eljárást.Cégadatok

Balance Kft

Bejegyezve 1990-ben
Cj.szám: 01-09-068180
Adószám: 10377064-2-43 

1113 Bp, Bocskai út 77-79. B ép. 1 em. 136
203-4405, 209-5568, 209-6448
balance@balancekft.hu

Ajánlatkérés

Lépjen könyvelőirodánkkal kapcsolatba közvetlenül az alábbi gombra kattintva, vagy fenti elérhetőségeinken!

Ügyfélkapu
Cégadatok

Balance Kft

Bejegyezve 1990-ben
Cj.szám: 01-09-068180
Adószám: 10377064-2-43 

1113 Bp, Bocskai út 77-79. B ép. 1 em. 136
203-4405, 209-5568, 209-6448
balance@balancekft.hu

Ajánlatkérés

Lépjen könyvelőirodánkkal kapcsolatba közvetlenül az alábbi gombra kattintva, vagy fenti elérhetőségeinken!

Ügyfélkapu
Balance logo
Minden jog fenntartva © 2022 Balance Kft.
1113
Budapest
Bocskai út 77-79. B ép. 1 em. 136


FEL