Megbízhatóság a könyvelésben

Fizetés nélküli szabadság

 

A fizetés nélküli szabadságnak az alábbi fajtáit ismerjük:

 

Gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság

A gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság szabályait a szülési szabadságról szóló bejegyzésünkben tekintjük át.

 

Fizetés nélküli szabadság hozzátartozó ápolására

A hozzátartozó tartós (30 napot meghaladó), személyes ápolása idejére, de legfeljebb két évre a munkavállaló fizetés nélküli szabadságra jogosult.

Ki minősül hozzátartozónak?

Az ápolást és annak indokoltságát az ápolandó hozzátartozó kezelőorvosa kell, hogy igazolja a munkáltató irányába.

 

Fizetés nélküli szabadság katonai szolgálat idejére

A tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálat idejére a munkáltató fizetés nélküli szabadságra jogosult.

 

Fizetés nélküli szabadság különös méltánylást érdemlő okból

A munkavállaló fizetés nélküli szabadságra lehet jogosult különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy más elháríthatatlan ok miatt indokolt távolléte időtartamára.

Amint láthatjuk, amíg az előző kategóriák esetében a törvényalkotó pontosan meghatározta, hogy milyen körülmények fennállása esetén és mennyi ideig tart a jogosultság, addig ebben az esetben csak általánosságban fogalmazott. Éppen ezért, itt nincsen lehetőségünk megadni, hogy milyen élethelyzetek tartoznak ebbe a kategóriába, és azokban pontosan mennyi szabadság igényelhető. Ez mindig csak az adott helyzetben, az összes körülmény mérlegelése alapján dönthető el.

 

A fizetés nélküli szabadság igénylése

Főszabály szerint, a fizetés nélküli szabadságra vonatkozó igényét a munkavállaló legalább tizenöt nappal korábban, írásban köteles bejelenteni. Előfordulhatnak azonban olyan esetek, amikor a munkavállaló ezt rajta kívül álló okból nem tudja megtenni. Ezekben egyedi mérlegelés alapján dönthető el, hogy a kevesebb mint tizenöt nappal korábban bejelentett igénynek a munkáltató köteles-e eleget tenni.

 

A fizetés nélküli szabadság lemondása

A fizetés nélküli szabadság végét a munkavállaló legalább harminc nappal korábban köteles bejelenteni. Ha eredetileg határozott időre igényelte a fizetés nélküli szabadságot, akkor nem kell külön jeleznie, hogy vissza kíván térni (bár a gyakorlatban célszerű lehet). Ellenben, ha határozatlan időre kérte, akkor 30 nappal korábban jeleznie kell visszatérési szándékát.

 

Sem a fizetés nélküli szabadság igénylésére, sem a fizetés nélküli szabadság lemondására vonatkozó határidő nem érvényes a  katonai szolgálat idejére biztosított fizetési nélküli szabadságra.

 

Dencsi Tibor
Jogi szakokleveles közgazdász

Cégadatok

Balance Kft

Bejegyezve 1990-ben
Cj.szám: 01-09-068180
Adószám: 10377064-2-43

1119 Bp, Fehérvári út 44.
203-4405, 209-5568, 209-6448
balance@balancekft.hu
facebook.com/balancekft

Kedvelje Facebook oldalunkat!

Kedvelje/kövesse facebook oldalunkat, hogy Önhöz is eljussanak munkaügyi és pénzügyi tanácsaink!

Ajánlatkérés

Lépjen könyvelőirodánkkal kapcsolatba közvetlenül az alábbi gombra kattintva, vagy fenti elérhetőségeinken!

Ügyfélkapu
Cégadatok

Balance Kft

Bejegyezve 1990-ben
Cj.szám: 01-09-068180
Adószám: 10377064-2-43

1119 Bp, Fehérvári út 44.
203-4405, 209-5568, 209-6448
balance@balancekft.hu
facebook.com/balancekft

Ajánlatkérés

Lépjen könyvelőirodánkkal kapcsolatba közvetlenül az alábbi gombra kattintva, vagy fenti elérhetőségeinken!

Ügyfélkapu