Megbízhatóság a könyvelésben

Felmondási védelmek

 

A felmondási védelmeknek két fajtáját, a felmondási tilalmakat és a felmondási korlátozásokat különböztetjük meg.

 

Felmondási tilalom alatt a jogszabály egyszerűen kizárja a munkaviszony felmondással való megszüntetését.

 

A munkaviszonyt a munkáltató felmondással nem szüntetheti meg:

tartama alatt.

 

 

Ezzel szemben, a felmondási korlátozás alatt a jogszabály nem zárja ki a munkaviszony felmondással való megszüntetését, azonban azt szigorúbb feltételekhez köti.

A továbbiakban ennek eseteit tekintjük át.

 

1. Védett kor


A munkavállaló a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül védett korúnak minősül.

A munkáltató a védett korú munkavállaló munkaviszonyát az alábbi esetekben szüntetheti meg:

 

2. Anya vagy gyermekét egyedül nevelő apa

 

Az anya vagy a gyermekét egyedül nevelő apa munkaviszonyának felmondással történő megszüntetése esetén a gyermek hároméves koráig a védett korra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, ha a munkavállaló szülési vagy a gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadságot nem vesz igénybe.

 

3. Rehabilitációs ellátásban részesülő munkavállaló


A munkáltató a rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő munkavállaló munkaviszonyát a munkavállaló egészségi okkal összefüggő képességével indokolt felmondással akkor szüntetheti meg, ha a munkavállaló eredeti munkakörében nem foglalkoztatható tovább és a munkavállaló számára állapotának egészségi szempontból megfelelő munkakört nem tud felajánlani, vagy a munkavállaló a felajánlott munkakört alapos ok nélkül nem fogadja el.

 

4. Munkavállalói képviselő


Az üzemi tanács elnöke, az üzemi megbízott, a választott szakszervezeti tisztségviselő munkaviszonyának munkáltatói felmondásához az üzemi tanács vagy a szakszervezet hozzájárulása szükséges.

 

5. Betegség, gondozás


A munkáltató felmondása esetén a felmondási idő legkorábban az alábbiakban meghatározott tartam lejártát követő napon kezdődik:

Vagyis betegség, gondozás esetén jogszerűen közölhető a felmondás, ellenben a felmondási idő csak később kezdődik.

 

Mindezen szabályokra feltétlen figyelemmel kell legyünk, mert a minden egyéb előírásnak megfelelő, azonban ezekbe ütköző, felmondás jogszerűtlen lesz, aminek következtében kártérítést leszünk kénytelenek fizetni.

 

Dencsi Tibor
Jogi szakokleveles közgazdász

Cégadatok

Balance Kft

Bejegyezve 1990-ben
Cj.szám: 01-09-068180
Adószám: 10377064-2-43 

1113 Bp, Bocskai út 77-79. B ép. 1 em. 136
203-4405, 209-5568, 209-6448
balance@balancekft.hu

Kedvelje Facebook oldalunkat!

Kedvelje/kövesse facebook oldalunkat, hogy Önhöz is eljussanak munkaügyi és pénzügyi tanácsaink!

Ajánlatkérés

Lépjen könyvelőirodánkkal kapcsolatba közvetlenül az alábbi gombra kattintva, vagy fenti elérhetőségeinken!

Ügyfélkapu
Cégadatok

Balance Kft

Bejegyezve 1990-ben
Cj.szám: 01-09-068180
Adószám: 10377064-2-43 

1113 Bp, Bocskai út 77-79. B ép. 1 em. 136
203-4405, 209-5568, 209-6448
balance@balancekft.hu

Ajánlatkérés

Lépjen könyvelőirodánkkal kapcsolatba közvetlenül az alábbi gombra kattintva, vagy fenti elérhetőségeinken!

Ügyfélkapu
Balance logo
Minden jog fenntartva © 2013 Balance Kft.
1113
Budapest
Bocskai út 77-79. B ép. 1 em. 136


FEL