Megbízhatóság a könyvelésben

Egyszerűsített foglalkoztatás és alkalmi munka 2016

 

Bejegyzésünkben először ismertetjük az egyszerűsített foglalkoztatás és alkalmi munka 2016-os szabályainak változását, majd beszélünk az egyszerűsített foglalkoztatás és alkalmi munka bejelentéséről és adózásáról. Ezen kívül használhatják ingyenesen letölthető egyszerűsített munkaszerződés mintánkat.

 

Egyszerűsített foglalkoztatás, alkalmi munka 2016

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény nem módosult érdemben 2016-os évre vonatkozóan. Ellenben a minimálbér 2016-os növekedése következtében, az egyszerűsített foglalkoztatás, alkalmi munka bérezésének összeghatárai változtak.

Minimálisan fizetendő bérek az egyszerűsített foglalkoztatás esetén 2016-ban: 

Az egyszerűsített foglalkoztatott munkavállalók számára adómentes napi összeg 2016-ban: 5.110,- Ft/nap (éves átlagban), szakképzettséget igénylő munkakör esetén 5.940,- Ft/nap (éves átlagban).

Az egyszerűsített foglalkoztatás és alkalmi munka esetén ugyanúgy fizetni kell a pótlékokat, mint normál munkaviszony esetén.

Az egyszerűsített foglalkoztatás korábbi szabályairól régebbi bejegyzésünkben olvashatnak.

 

Egyszerűsített foglalkoztatás bejelentése, alkalmi munka bejelentése

Az egyszerűsített foglalkoztatással járó adminisztrációt csökkenti, hogy a feleknek az egyszerűsített munkaszerződést nem kötelező írásba foglalniuk. Az egyszerűsített munkaviszony ugyanis – ellentétben a hagyományos munkaviszonnyal – a hatósághoz történő bejelentéssel jön létre. Ez azonban azt is jelenti, hogy a munkaviszony bejelentésének elmaradása kizárja az egyszerűsített foglalkoztatás szabályainak alkalmazását is, hiszen bejelentés hiányában ilyen tartalmú munkaviszony nem jöhetett létre. Ebből következik az is, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentése utólag nem pótolható. A bejelentés esetleges visszavonására és módosítására –így különösen a foglalkoztatás jellegének változása, illetve a munkavégzés meghiúsulása esetén–

van mód. Ezt követően a közterhet akkor is meg kell fizetni, ha nem történt foglalkoztatás.

 

Egyszerűsített munkaszerződés

Attól függetlenül, hogy az egyszerűsített munkaszerződést nem kötelező írásba foglalni, amennyiben szeretnénk magunkat bebiztosítani, egy esetleges ellenőrzés során feltett kínos kérdésekkel szemben, úgy javasoljuk az alábbi egyszerűsített munkaszerződés alkalmazását.

Egyszerűsített munkaszerződésünket honlapunk Hasznos menüpontján belül a Letöltések almenüből tölthetik le.

 

Egyszerűsített foglalkoztatás szabályai

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályrendszerének megértéséhez három fogalmat kell megismernünk, a mezőgazdasági idénymunkát, a turisztikai idénymunkát és az alkalmi munkát. Amint látni fogjuk, az első kettő szűkebb csoport. A foglalkoztatásnak szigorúbb feltételeknek kell megfelelnie, hogy ezekbe lehessen sorolni. Azon egyszerűsített foglalkoztatás, amelyet nem tudunk ezekbe besorolni, alkalmi munkának fog minősülni.

Mezőgazdasági idénymunka: a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatba tartozó munkavégzés, továbbá a termelő, termelői csoport, termelői szervezet, illetve ezek társulása által a megtermelt mezőgazdasági termékek anyagmozgatása, csomagolása - a tovább feldolgozás kivételével - feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot.

Turisztikai idénymunka: a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál végzett idénymunka, feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot.

 

Alkalmi munka fogalma

Alkalmi munka a munkáltató és a munkavállaló között

létesített, határozott időre szóló munkaviszony.

 

Alkalmi munka létszámkorlátja

Az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített munkaviszonyban egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszáma - a munkáltatónak a tárgyév első, illetve hetedik hónapját megelőző hat havi, ha a munkáltató ennél rövidebb ideje működik, működésének egész hónapjaira eső átlagos statisztikai létszámát alapul véve - nem haladhatja meg

Az előzőekben meghatározott napi alkalmi munkavállalói létszámkeretet a munkáltató a tárgyév napjaira egyenlőtlenül beosztva is felhasználhatja, figyelemmel az alkalmi munka meghatározására. Ennek során a tárgyévben fel nem használt létszámkeret a következő naptári évre nem vihető át.

 

Egyszerűsített foglalkoztatás, alkalmi munka adózása

Az egyszerűsített foglalkoztatott után fizetendő közteher mértéke naptári naponként:

 

Balance Könyvelőiroda Kft

Cégadatok

Balance Kft

Bejegyezve 1990-ben
Cj.szám: 01-09-068180
Adószám: 10377064-2-43

1119 Bp, Fehérvári út 44.
203-4405, 209-5568, 209-6448
balance@balancekft.hu
facebook.com/balancekft

Kedvelje Facebook oldalunkat!

Kedvelje/kövesse facebook oldalunkat, hogy Önhöz is eljussanak munkaügyi és pénzügyi tanácsaink!

Ajánlatkérés

Lépjen könyvelőirodánkkal kapcsolatba közvetlenül az alábbi gombra kattintva, vagy fenti elérhetőségeinken!

Ügyfélkapu
Cégadatok

Balance Kft

Bejegyezve 1990-ben
Cj.szám: 01-09-068180
Adószám: 10377064-2-43

1119 Bp, Fehérvári út 44.
203-4405, 209-5568, 209-6448
balance@balancekft.hu
facebook.com/balancekft

Ajánlatkérés

Lépjen könyvelőirodánkkal kapcsolatba közvetlenül az alábbi gombra kattintva, vagy fenti elérhetőségeinken!

Ügyfélkapu