Megbízhatóság a könyvelésben

Azonnali hatályú felmondás

 

 

Rendes felmondás esetén, a munkáltatónak esetlegesen végkielégítést kell fizetnie, míg mindkét félnek kötelező a felmondási időt kitölteni. Ezért a felek, ha tehetik, inkább azonnali hatállyal szüntetik meg a munkaszerződést, hogy ezek alól mentesüljenek. Azonban az azonnali hatályú felmondás csak sokkal szűkebb körben gyakorolható.

 

Általánosságban azt mondhatjuk el, hogy az azonnali hatályú felmondáshoz csak jóval súlyosabb okok vezethetnek, mint a rendes felmondáshoz. Melyek ezek?

 

A felek a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással megszüntethetik, ha a másik fél:

 

 

Az első meghatározás minden egyes szavára oda kell, hogy figyeljünk.

 

A kötelezettségnek természetesen a munkaviszonyból kell származnia, és annak lényegesnek kell lennie. Kötelezettségszegés lehet például az is, ha valakinek a munkaruháján van egy folt, de ez nem tekinthető lényegesnek, így azonnali hatályú felmondást nem alapozhat meg.

 

A tettnek pedig szándékosnak vagy súlyosan gondatlannak kell lennie, vagyis az enyhe gondatlanság nem elegendő. Például ha egy könyvelő elüt egy számot, az még enyhe gondatlanság. Ellenben, ha a felettese előírta neki, hogy töltsön ki egy olyan táblázatot, ami segít azt ellenőrizni, hogy ilyen hibát elkövetett-e, és azt olyan hanyagul teszi meg, hogy a hibára akkor sem derül fény, az már súlyos gondatlanság.

 

Végül a kötelezettséget jelentősen meg kell szegni. Az előző példához visszatérve, nem mindegy, hogy a gondatlanság következtében a könyvelésben ezer vagy egymillió forint eltérés keletkezik.

 

Tehát összességében milyen esetek felelhetnek meg az első pont szerinti felmondásnak? Vegyünk pár példát!

 

 

Míg a második pont szerinti felmondást (egyébként olyan magatartást tanúsít, ami a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi), mondjuk, az alapozhatja meg, ha a taxi vezetőnek ittas vezetés miatt megvonják a jogosítványát. Ekkor még, ha nem is munkavégzés közben vezetett ittasan, nyilvánvaló, hogy a munkaviszonya további fenntartása lehetetlenné válik.

 

Az okok után, ismételjük át a felmondással szembeni követelményeket, melyek azonosak az előző írásunkban, a rendes felmondásnál megismertekkel, vagyis:

 

 

Ellenben van egy rendkívül fontos eltérés. Mégpedig az, hogy az azonnali hatályú felmondás csak jogvesztő határidőkön belül gyakorolható!

 

 

Tehát, ha valakinek tudomására jut egy súlyos kötelezettségszegés, akkor mindössze tizenöt nap áll rendelkezésére, hogy döntsön arról, hogy azonnali hatállyal megszünteti-e a jogviszonyt. A tizenöt nap letelte után az ok rendes felmondást még megalapozhat, de azonnalit már nem.

 

Ha pedig valakinek egy évekkel korábbi kötelezettségszegés jut tudomására, akkor, mivel a bekövetkeztétől számított egy év már eltelt, még tizenöt napon belül sem mondhat fel erre alapozva.

 

Végül, jegyezzük meg, hogy azonnali hatályú felmondás egy esete a próbaidő alatti munkaviszony megszüntetés. Ekkor az előzőektől eltérően nem kötelező az indoklás, az írásba foglalás ellenben, igen.

 

Dencsi Tibor
Jogi szakokleveles közgazdász

Cégadatok

Balance Kft

Bejegyezve 1990-ben
Cj.szám: 01-09-068180
Adószám: 10377064-2-43

1119 Bp, Fehérvári út 44.
203-4405, 209-5568, 209-6448
balance@balancekft.hu
facebook.com/balancekft

Kedvelje Facebook oldalunkat!

Kedvelje/kövesse facebook oldalunkat, hogy Önhöz is eljussanak munkaügyi és pénzügyi tanácsaink!

Ajánlatkérés

Lépjen könyvelőirodánkkal kapcsolatba közvetlenül az alábbi gombra kattintva, vagy fenti elérhetőségeinken!

Ügyfélkapu
Cégadatok

Balance Kft

Bejegyezve 1990-ben
Cj.szám: 01-09-068180
Adószám: 10377064-2-43

1119 Bp, Fehérvári út 44.
203-4405, 209-5568, 209-6448
balance@balancekft.hu
facebook.com/balancekft

Ajánlatkérés

Lépjen könyvelőirodánkkal kapcsolatba közvetlenül az alábbi gombra kattintva, vagy fenti elérhetőségeinken!

Ügyfélkapu