Megbízhatóság a könyvelésben

Egyszerűsített foglalkoztatás

 

Bejegyzésünkben átvesszük az egyszerűsített munkavállalás főbb ismérveit, majd egy egyszerű bérszámfejtési példán bemutatva, összehasonlítjuk egy adott összegű bérkifizetés esetén a cégnek mennyibe kerül egy munkaviszonyos és egy egyszerűsített foglalkoztatott munkavállaló egy napi munkavégzése.

 

Előfordulhat, hogy egy munka elvégzéséhez nincs szükségünk állandó alkalmazottra, mivel a jellege miatt nem igényli az állandó jelenlétet, és havi egy-két nap munkavégzéssel el lehet végezni (fűnyírás, tereprendezés stb…), vagy egy dolgozót hirtelen pótolni kell betegségből adódóan, esetleg kisebb cégnél a szabadságon lévő munkavállalót kell helyettesíteni. Ezen foglalkoztatási forma esetében tekintettel kell lenni az egyszerűsített foglalkoztatás speciális szabályaira.

 

1. Tilalom

 

Érvénytelen az egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló szerződés, ha a felek között munkaviszony áll fenn, tehát ugyanazon személy nem dolgozhat ugyanazon munkáltatónál mindkét jogviszonyban. A törvény azonban nem zárja ki azt az esetet, hogy az egyik cégnél munkaszerződéssel (akár teljes, akár részmunkaidős szerződéssel) alkalmazott munkavállaló egy másik cégnél egyszerűsített foglalkoztatottként dolgozzon.

 

2. Fogalmak

 

Idénymunka: meghatározott feltételeknek megfelelő munka. Mezőgazdasági idénymunka esetén az év adott időszakához vagy időpontjához kötődőnek kell tekinteni az olyan munkavégzést is, amely az előállított növény vagy állat biológiai sajátossága miatt végezhető el kizárólag abban az időszakban vagy időpontban.

 

Mezőgazdasági idénymunka: a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatba tartozó munkavégzés, továbbá a termelő, termelői csoport, termelői szervezet, illetve ezek társulása által a megtermelt mezőgazdasági termékek anyagmozgatása, csomagolása - a tovább feldolgozás kivételével - feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot.

 

Alkalmi munka: a munkáltató és a munkavállaló között

létesített, határozott időre szóló munkaviszony.

 

3. Létszámkorlát

 

Létszámkorlátot csak alkalmi munka esetén határoz meg a törvény!

 

Az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített munkaviszonyban egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszáma - a munkáltatónak a tárgyév első, illetve hetedik hónapját megelőző hat havi, ha a munkáltató ennél rövidebb ideje működik, működésének egész hónapjaira eső átlagos statisztikai létszámát alapul véve - nem haladhatja meg

 

 

Az előzőekben meghatározott napi alkalmi munkavállalói létszámkeretet a munkáltató a tárgyév napjaira egyenlőtlenül beosztva is felhasználhatja, figyelemmel az alkalmi munka meghatározására. Ennek során a tárgyévben fel nem használt létszámkeret a következő naptári évre nem vihető át.

 

4. Bérezés

 

Minimálisan kifizetendő bérek az egyszerűsített foglalkoztatás kapcsán 2015-ben: 

 

 

A munkavállalók számára adómentes napi összeg (efölött 16% SZJA-val is számolni kell): 4830,- Ft/nap (éves átlag), szakképzettséget igénylő munkakör esetén 5620,- Ft/nap (éves átlagban).

 

5. Összehasonlító táblázat

 

Jogcímek

Bruttó bér

Mvállalót terhelő SZJA

EB járulék

Nyugdíj
járulék

Mp
járulék

Nettó kifizetés

Munkáltatót terhelő kötelezettség szocho. + szakkép.hj.

Munkál-tató összes

költsége

Munkavi-szony

5.000 Ft

800 Ft.

350 Ft

500 Ft

75 Ft

3.275 Ft

1.425 Ft

 

6.425 Ft

 

EFO (alkalmi munka)

5.000 Ft

Kifizetés-kor nincs SZJA levonás.

0

0

0

5.000 Ft

 

1.000 Ft/nap

 

6.000 Ft

 

 

 

 

Az egyszerűsített foglalkoztatottaknak ugyanúgy fizetni kell a pótlékokat, mint normál munkaviszony esetén.

 

6. Fontos

 

Az egyszerűsített munkavállalónak is rendelkeznie kell érvényes munkaszerződéssel azokra a napokra, amikor dolgozik. A bejelentést itt is a munkába állás előtt kell megtenni. Egy már bejelentett munkavállalót csak reggel 8 óra előtt lehet törölni, utána már nem, az 1.000,- Ft közterhet mindenképp meg kell fizetni utána.

 

Balance Kft

Cégadatok

Balance Kft

Bejegyezve 1990-ben
Cj.szám: 01-09-068180
Adószám: 10377064-2-43

1119 Bp, Fehérvári út 44.
203-4405, 209-5568, 209-6448
balance@balancekft.hu
facebook.com/balancekft

Kedvelje Facebook oldalunkat!

Kedvelje/kövesse facebook oldalunkat, hogy Önhöz is eljussanak munkaügyi és pénzügyi tanácsaink!

Ajánlatkérés

Lépjen könyvelőirodánkkal kapcsolatba közvetlenül az alábbi gombra kattintva, vagy fenti elérhetőségeinken!

Ügyfélkapu
Cégadatok

Balance Kft

Bejegyezve 1990-ben
Cj.szám: 01-09-068180
Adószám: 10377064-2-43

1119 Bp, Fehérvári út 44.
203-4405, 209-5568, 209-6448
balance@balancekft.hu
facebook.com/balancekft

Ajánlatkérés

Lépjen könyvelőirodánkkal kapcsolatba közvetlenül az alábbi gombra kattintva, vagy fenti elérhetőségeinken!

Ügyfélkapu