Megbízhatóság a könyvelésben

A munkavállaló kártérítési felelőssége

 

Mindenkivel előfordul olyan, hogy hibázik munka közben. Kérdés, hogy milyen esetekben kell ezért felelnie, és mekkora összegig?

 

A munkavállalók a vétkes kötelezettségszegéssel okozott kárért felelnek.

 

Ismerkedjünk meg közelebbről a definíció egyes elemeivel!

 

A munkavállalók csakis a vétkesen okozott kárért felelnek. A vétkességnek két fajtáját, a szándékosságot és a gondatlanságot ismerjük.

 

A szándék lehet egyenes, ha valaki előre látja tettének következményét és kívánja azt (egy büntetőjogból kölcsönzött példával, azért gyújtom fel a házat, hogy valaki bent égjen), vagy eshetőleges, ha a következményt nem kívánja, ellenben abba belenyugszik (azért gyújtom fel a házat, hogy biztosítási csalást kövessek el, de tudomásul veszem, hogy valaki ebbe bele is halhat).

 

A gondatlanság esetében megkülönböztetünk tudatos gondatlanságot és hanyagságot. Tudatos gondatlanság az, amikor valaki előre látja tettének lehetséges következményeit, ellenben könnyelműen bízik azok elmaradásában (látja, hogy pirosra vált a lámpa, de bízik benne, hogy a másik irányból még egy kocsi sem indul el). Hanyagság az, ha valaki tettének következményeit azért nem látja előre, mert nem a tőle elvárható gondossággal jár el (elfelejt szétnézni a kereszteződésben).

 

A felelősség megállapításához a kárnak mindenképpen kötelezettségszegésből kell erednie. Vagyis, ha a munkavállaló megfelelően hajtja végre a munkáltató utasítását, és kár keletkezik amiatt, mert az utasítás eleve téves volt, akkor (feltéve, hogy ezt a munkavállaló nem ismerhette fel), mivel a munkavállaló nem követett el kötelezettségszegést, a kárt a munkáltató köteles viselni, azért a munkavállaló nem vonható felelősségre.

 

Fontos, hogy a károkozó magatartás és a kár bekövetkezte között közvetlen ok-okozati kapcsolatnak kell fennállnia. Ebből adódóan, nem kell megtéríteni azt a kárt, ami a károkozás idején nem volt előrelátható, vagy amit a másik fél közrehatása okozott.

                       

Habár egyértelműnek tűnhet, mégsem feltétlen az, hogy mi tartozik bele a kár fogalmába. A kár egy viszonyállapot, annak összehasonlítása, ami van vagy lett, és annak, ami volt vagy lehetett volna a károkozó esemény bekövetkeztének elmaradása esetén. Ennek megfelelően, a kár elemei, a tényleges vagyoni értékcsökkenés (amennyivel kevesebbet ér a kocsim összetörve, mint épen), az indokolt költségek (amíg szervízben van a kocsi, villamosjegyet kell, vegyek) és az elmaradt vagyoni előny (az ütközés miatt egy napom kiesett a munkából, az összeg, amit azalatt megkereshettem volna).

 

Azt követően, hogy megvizsgáltuk, hogy milyen feltételek fennállása esetén köteles a kárt a munkavállaló megtéríteni, térjünk át arra, hogy meddig terjed a kártérítési felelőssége!

 

Enyhe gondatlanság esetén (az eladó elfelejti a polcon előre rakni a régebbi árut, ezért annak lejár a szavatossága) a munkajog védi a munkavállalót, és nem a teljes kárt kell, megtérítse, hanem a felelőssége csak négy havi távolléti díjáig terjed.

 

Ellenben súlyos gondatlanság (a kutas benzin helyett dízelt tankol a kocsiba) vagy szándékosság fennálltakor, már nincsen ilyen védelem, a munkavállaló köteles a teljes kárt megtéríteni.

 

Dencsi Tibor
Jogi szakokleveles közgazdász

Cégadatok

Balance Kft

Bejegyezve 1990-ben
Cj.szám: 01-09-068180
Adószám: 10377064-2-43

1119 Bp, Fehérvári út 44.
203-4405, 209-5568, 209-6448
balance@balancekft.hu
facebook.com/balancekft

Kedvelje Facebook oldalunkat!

Kedvelje/kövesse facebook oldalunkat, hogy Önhöz is eljussanak munkaügyi és pénzügyi tanácsaink!

Ajánlatkérés

Lépjen könyvelőirodánkkal kapcsolatba közvetlenül az alábbi gombra kattintva, vagy fenti elérhetőségeinken!

Ügyfélkapu
Cégadatok

Balance Kft

Bejegyezve 1990-ben
Cj.szám: 01-09-068180
Adószám: 10377064-2-43

1119 Bp, Fehérvári út 44.
203-4405, 209-5568, 209-6448
balance@balancekft.hu
facebook.com/balancekft

Ajánlatkérés

Lépjen könyvelőirodánkkal kapcsolatba közvetlenül az alábbi gombra kattintva, vagy fenti elérhetőségeinken!

Ügyfélkapu